АМРАЛТЫН ПЛАН ЗУРАГ

Та амралтын өрөөний дотор гаднах орчин тохижилтын зургийг үзэхийг хүсвэл тухайн байшин, гэр дээр дарж ороорой.